In Quarantaine

We vinden het raar om in quarantaine te zijn, we zien hoe scholen, kantoren, restaurants, openbare plaatsen, gesloten worden. We voelen ons zeer beperkt in deze periode en deze situatie roept wellicht ongemakkelijke associaties op. Door een korte tekst gekregen via een bericht werdt ik geïnspireerd om over enkele “Goddelijke quarantaine situaties” uit de Bijbel na te denken. Je zou kunnen zeggen dat God bijzondere plekken vindt om ons te isoleren: wat dacht je van de woestijn, of een boot midden in een verwoestende overstroming, of heb je liever de buik van een vis…(lees hier meer)

De eerste man, Adam alleen in de tuin van Eden

Zijn situatie paste precies in de sociale geaccepteerde regels van vandaag, hij was daar helemaal alleen. Maar elke dag begon met de nadrukkelijke aanwezigheid van God. Binnen deze context voltooit God Zijn schepping en schept Hij Eva.

Noach zit een hele maand in quarantaine onder bijzondere omstandigheden

God redt zijn familie in het Ark en markeert een “nieuw begin” voor de mensheid. Een eeuwigdurende  belofte komt hieruit voor: “zolang de aarde bestaat zullen tijden van zaaien en oogsten zijn, lente en winter”

Israël in quarantaine in Egypte wordt geïsoleerd in hun eigen huizen. Door gehoorzaamheid naar God’s stem redt Israël de eerstgeborenen en viert het Paasfeest tot op de dag van vandaag.
Jona zit in quarantaine in de buik van een gigantische vis waar hij zelf verandert. Als gevolg brengt hij de boodschap van redding en bekering aan een hele stad.
Elia is geïsoleerd in de woestijn waardoor hij zelf verandert en de aanbiddingsdienst herstelt na die crisisperiode.
Johannes de verbannen evangelist op het eiland Patmos. Ver van de wereld, verbannen op het eiland en in het bijzijn van Jezus, dalen de engelen neer en ontvangt hij openbaringen over de eindtijd.
Paulus schrijft zijn mooiste, geïnspireerde brieven aan de gemeentes vanuit de gevangenis.

Het is fascinerend dat God deze tijd gebruikt om elke keer iets geweldigs te doen, maar de verandering begint eerst van binnen. In de innerlijke mens, door als het ware zelf dood te gaan aan jezelf om daarna weer op te staan in Zijn glorie. Wat hoopvolle vooruitzicht in deze dagen!

1 Reactie over “In Quarantaine”

  1. J

    Ik had door de stilte in geen jaren zo een mooie 40 dagen tijd en Pasen.God kwam zo dichtbij, liet de overweldigende betekenis van Pasen meer tot leven komen in mij.
    Ja,ik hunker naar menselijk contact,hoop en bid dat we elkaar weer spoedig kunnen omarmen, maar ben zo dankbaar voor deze ervaring en ook de intense schoonheid van de uitbarstende lente komt meer binnen…

Reacties zijn gesloten.